Här kommer ett axplock av bilder vad vi kan erbjuda redan aktiva padelspelare.

Flexibilitet och individ/gruppanpassad träning är något som genomsyrar denna sortens skräddarsydda upplägg och detta strävar Fredrik Johansson i största möjliga mån uppfylla.